gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
วีดีโอ

Filter     Display # 
# Article Title
1 สรุปค่าย โรงเรียนท่ามะเดือ-บึงเป่ง และ โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ
2 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2559
3 มมร.อส. บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
4 วีดีโอสาธิตวิธีการเขียนหัวและฝนกระดาษคำตอบธรรมศึกษา
5 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. บนเวทีระดับประเทศ คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
6 วีดีโอ สรุปโครงการอบรมพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
7 ประมวลภาพ วีดีโอ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานชาติ
8 วีดีโอสาธิต : วิธีการลงทะเบียนและขำระเงิน 2/2557
9 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
10 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
11 ออกข่าวช่อง 3 ช่อง 9 และเคเบิล Home TV โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ภาษาอังกฤษวันละบาท
12 มมร.อส.สรุปพระลุ่มน้ำโขง
13 วีดีโอสรุป การประเมินคุณภาพภายใน
14 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556
15 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์
16 บูม มมร.อส.2556
17 วีดีทัศน์ มมร อส
18 จุดเทียนปัญญา รับน้องสร้างสรรค์
19 ทำบุญให้ถึงที่ ทำตัวเราให้ถึงธรรม
20 ปฏิบัติธรรม ปริญญาเอก 2556
21 วีดีโอรัฐศาสตร์การปกครอง ฝีมือนักศึกษา
22 มมร.อส.แด่ครูในดวงใจ อ้อม มมร56
23 พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2556
24 แนะนำ มมร English Version
25 สรุปโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูป มมร.อส.
26 นักศึกษาต่างชาติ มมร.อส. จากสาธารณรัฐประชาชนลาว
27 ศิลปะสร้างสรรค์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
28 โครงการธรรมสัญจร 2555
29 การฝึกประสบการณ์ น.ศ. คณะศึกษาศาสคร์ รายวิชาภาษาไทย
30 การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
31 โครงการธุดงค์น้ำพอง ตอนที่ 1-2-3 จัดทำโดย นักศึกษา
32 วีดีโอ โครงการอบรมครูพระ งบประมาณ 2556
33 มมร วิทยาเขตอีสาน งานไหนขอนแก่น 2555
34 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย เวอร์ชั่นสรุป
35 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย Full Version
36 ธรรมคีตา กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
37 พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555
38 ธรรมะจากเณรน้อย โรงเรียนสาธิต มมร
39 พิธีไหว้ครู ร้องเพลงประสานเสียง มมร.อส. 2555
40 ธุดงค์กรรมฐานระดับบัณฑิตศึกษา 2554
41 สรุปสามเณรโรงเรียนสาธิตธุดงค์ 2555
42 ยกพุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่น 2555
43 สามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เดินธุดงค์ 2555
44 วีดีโอ ยกพระพุทธมณฑลขอนแก่น
45 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยสมเด็จพระเทพฯ
46 ธุดงค์ภาษาไทย 2555 มมร.อส.
47 วิสาขบูชา 2554
48 อุปสมบท ข้าราชการตำรวจ 2554
49 ลอยกระทง 2554
50 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรประจำปี 2554
51 มิวสิควีดีโอ ครูพระ มมร.อส ขับร้องโดยนักศึกษา
52 แนะนำ มมร.อส. เวอร์ชั่นเก่า
53 โปงลางอีสาน งานสัมมนาวิชาการ 2554 ตอนที่ 1
54 โปงลางอีสาน งานสัมมนาวิชาการ 2554 ตอนที่ 2
55 โปงลางอีสาน งานสัมมนาวิชาการ 2554 ตอนที่ 3
56 วีดีโอ พระทันตธาตุ มมร.อส. ตอนที่ 1
57 วีดีโอ พระทันตธาตุ มมร.อส. ตอนที่ 2
58 โปงลางอีสาน งานกฐินคุรุสภา
59 กิจกรรม ธุดงค์กรรมฐาน บรรพชิต 2553
60 ซ้อมมือ น้องรหัส 2554
61 โปงลาง มมร.อส.
62 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชิงแชมป์ ตอนที่ 3
63 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชิงแชมป์ ตอนที่ 2
64 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชิงแชมป์ ตอนที่ 1
65 อบรมครูพระสอนศีลธรรม 2555
66 The Usage of English in Daily Life
67 โครงการธุดงค์กรรมฐาน ภาคภาษาอังกฤษ
68 สัมมนาภาษาอังกฤษ 2555

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC