gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news Talenthouse รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ Print

ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2554 ชมรมวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหา'ลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่่ 7 สิงหาคม 2554 ซึ่งผลการการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโ​ปงลาง รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ณ เวทีอาคารสมบัติ คุรุพันธุ์ นันทนาการ สนามกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้

 


 

-รางวัลชนะเลิศ วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วงโปงลางหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ. ขอนแก่น

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

-รางวัลชมเชย 4 รางวัล วงแคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม วงโปงลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ​รนารี จ.นครราชสีมา วงตักสิลานคร จ.มหาสารคาม วงโปงลางไม้บรรเลง ชมรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

-รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

-รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

-รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม วงตักสิลานคร จ.มหาสารคาม

-รางวัลบรรเลงกลองยอดเยี่ยม วงโปงลางหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ. ขอนแก่น

-รางวัลนางไหยอดเยี่ยม วงโปงลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ​รนารี จ.นครราชสีมา -รางวัลขับร้องยอดเยี่ยม วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

-รางวัลการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่​นอีสานยอดเยี่ยม วงตักสิลานคร จ.มหาสารคาม ประมวลภาพบรรยากาศการประกวด

 

 

 
 
 

 

 ประมาลภาพประกวด

 

 

คณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติร่วมรับชมและร่วมเชียร์อย่างมากมาย

วินาทีประกาศผลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของ ชมรมโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหา'ลัย

 

(ครูต๋อม) นายก้องพิพัฒน์ กองคำ ผู้ฝึกสอนท่ารำและเครื่องแต่งกายการประกวดครั้งนี้

ครูตู่ ผู้ช่วยด้านแต่งหน้าทำผมและอุปกรณ์การแสดง

ครูตี๋ ผู้ช่วยด้านแต่งหน้าอีกคน

ทีมงานเเบื้องหลังการประกวด

สุดท้าย ครูติ๊ก (ธนเดช ธีรเลิศนาม) ผู้ฝึกสอนดนตรีและผู้นำพาโปงลางอีสานสู่เวทีระดับประเทศ

 

ผู้เขียนข่าว : นายหาร บึงสพาน ผู้ช่วยงานฝึกอบรมและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC