gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ภารกิจตามหาสามเณร โดยรองอธิการบดี มมร.อส.
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานกับภารกิจ ตามหา ศาสนทายาท ผู้ที่ต้องการบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนที่ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้ายจ.เลย ผู้เป็นเด็กชายที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6 ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อหรือต้องการบวชเป็นสามเณรเพื่อที่จะศึกษาต่อฟรี!!! จนถึงปริญญาเอก และเปรียญธรรมขั้นสูงสุด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวติดต่อท่านมา แล้วจะตามไปรับถึงบ้าน สาธุบุญกับผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา ด้วยการหาพุทธทายาท  ภารกิจครั้งที่2

 

 
ภารกิจ ตามหาสามเณร ร.ร.สาธิต
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานกับภารกิจ ตามหา ศาสนทายาท ผู้ที่ต้องการบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนที่ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้ายจ.เลย ผู้เป็นเด็กชายที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6 ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อ หรือต้องการบวชเป็นสามเณรเพื่อที่จะศึกษาต่อฟรี!!! จนถึงปริญญาเอก และเปรียญธรรมขั้นสูงสุด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว ติดต่อท่านมา แล้วจะตามไปรับถึงบ้าน สาธุบุญกับผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา ด้วยการหาพุทธทายาท

 

 
รางวัลมรดกอีสาน พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


 พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร.  ในโอกาส รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓..เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน
และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔


Read more...
 
โปงลาง มมร.อส. คว้ารองชนะเลิศ อันดับ1 งานแพรวากาฬสินธุ์
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ในนาม ชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานนำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน และผู้ดูแลควบคุม โดย พระครูธรรมมาภิสมัย ผศ,ดร.  ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.ได้นำวงโปงลางอีสานเข้าร่วมการประกวดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้วงหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โดยได้รับความชื่นชมและให้กำลังใจเป็นอย่างมาก ซึ่งการแสดงวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดงของชาวอีสานและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วย โดยมี อาจารย์ก้องพิพัฒน์ กองคำ อาจารย์ธีรเดช ธีระเลิศนามและทีมงานเป็นผู้ฝึกซ้อม และนำวงไปร่วมประกวดในครั้งนี้    ภาพในการแข่งขัน                   
                     

 
กิจกรรมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

กิจกรรมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานประจำปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 มีนาคม2564 โดยนักศึกษาทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่1-2 ออกปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีภาพบรรยากาศการทำงานและปฏิบัติกิจกรรมบางส่วนมาให้รับชม
 
ค่ายภาษาอังกฤษนักศึกษาปีที่ 4 มมร.อส.
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษและฝึกประสบการณ์ นักศึกษาปีที่ 4สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่นที่ โรงเรียนห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพัฒนาและฝึกประสบการณ์การสอนของนักศึกษาที่จะออกทำการฝึกสอนใน โรงเรียนในปีการศึกษา 2564นี้ โดยมีกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ในการนี้มีพระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.เปิดโครงการ.......
Read more...
 
สัมมนาทางสังคมสงเคราะห์
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


 สัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ “บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในศตวรรษที่ 21” โดยนายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ นางสาวอภิญญา จักรนารายณ์ นักจิตวิทยาโรงพยาบาลธัญญลักษณ์ขอนแก่น ศิษย์เก่า ได้บรรยายเกี่ยวกับกว่าจะได้เป็นนักสังคมสงเคราะห์


Read more...
 
โครงการปฏิบัติธรรม มมร.อส.2564
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

  มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย นำโดยรองอธิการบดี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. เน้นย้ำเรื่องของการปฏิบัติธรรมของนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยท่านได้ปรารภว่า การปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่การทำให้ได้ตามข้อกำหนดหลักสูตรเท่านั้น แต่ต้องทำให้เป็นกิจวัติของมหาวิทยาลัย......

 

 

Read more...
 
โครงการปฏิบัติธรรมระดับป.โท และสัมนาวิทยานิพนธ์ มมร.อส.
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

   โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์และสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปีการศึกษา2563 ไ้จัดขึ้น ณ วัดป่าคีรีวันคำหวายยาง อ.บ้านฝางจ.ขอนแก่น และสวนรุกขชาติน้ำพอง(โสกแต้) โดยรองอธิการบดี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.และพระคณาจารย์และอ.ประจำหลักสูตร............


Read more...
 
โครงการปฏิบัติธรรมระดับป.โท,ป.เอก บริหารการศึกษา มมร.อส.2563
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดีฯพระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.และพระคณาจารย์ พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา และศึกษาดูงานเชิงปธิบัติธรรมสาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาโทรุ่นที่9 ,ปริญญาเอกรุ่นที่7และป.เอก สาขาวิจัยพุทธศาสต์แลปรัชญาที่วัดถ้ำพระภูวัวจังหวัดบึงกาฬ  มมร.อส.ครั้งที่2...........


Read more...
 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 5 of 207

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project


 

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC