gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อบอุ่น ซาบซึ้ง ประทับใจ งานแสดงมุทิตาจิต บัญฑิตใหม่ มมร.อส.2563
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


ภาพบรรยากาศ อบอุ่น ซาบซึ้ง ประทับใจ งานแสดงมุทิตาจิต บัญฑิตใหม่ และซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส.2563 วันที่15 พฤศจิกายน 2563ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมงานกว่าพันคน ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทั้งจากส่วนกลาง และมมร.วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ อย่างคับคั่ง  ... ภาพรวม บรรยากาศไลฟ์สดทางเฟสบุ๊ค ภาพชุด1 ภาพชุด2 

Read more...
 
ขอแสดงความเสียใจกับ ดร.อภิชิต เหมือยไธสง
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ คุณแม่สมจิตร ราษฎรเจริญ มารดาของ อาจารย์ ดร.อภิชิต เหมือยไธสง อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสาน โดยทางมหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านหนองแวงน้อย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
Read more...
 
Big cleaning day พร้อมรับบัณฑิต ในงานมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ 2563
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

Big cleaning day วัoนี้ 10พฤศจิกายน 2563มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี  นำคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดจัดสถานที่ รอบมหาวิทยาลัย เพื่อความสะอาดเรียบร้อย ้พื่อเตรียมจัดงาน มุทิตาจิต แก่บัณฑิตใหม่และซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ... ภาพเพิ่มเติม

Read more...
 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และ งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

 รองอธิการบดี มมร.อส. ผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วม พิธีเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8  และ งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
Read more...
 
ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ปี2563 วันที่15พฤศจิกายน 2563
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

  ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ปี2563 วันที่15พฤศจิกายน 2563 และแจงรายละเอียดหน้าที่ภาระงานใหม่แก่บุคลากร กับ บรรยากาศสบายๆในวิทยาเขตอีสาน แล้วเจอกันครับบัณฑิตใหม่ และผู้จะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตครับ
Read more...
 
ปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


เมื่อวันที่6 พฤศจิกายน 2563 มมร.วิทยาเขตอีสานได้มีการปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส.เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาสแก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร และให้กำลังใจคำแนะนำ ในการออกฝึกปฏิบัติ ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แก่นักศึกษาชั้นปีที่4ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติจริงครั้งที่3 ...


Read more...
 
พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.ได้ไปบริการชุมชน
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.ได้ไปบริการชุมชนโดยแสดงธรรมในงาน ฌาปนกิจศพพ่อสุนทร รัตนวงษา ซึ่งเป็นปู่ของนางสาวพรรวษา แสนโคตร นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ บ้านโคกท่า จังหวัดขอนแก่น ในการนี้นักศึกษา มมร.อส ได้ไปร้องหมอลำหน้าไฟ อาลัยดวงวิญญาน ให้กับผู้สูญเสียในครั้งนี้ด้วย

Read more...
 
สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563 วันสุดท้าย
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

บรรยากาศ สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563 ระหว่างวันที่2-5 พฤศจิกายน 2563 ณวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่นวันนี้เป็นวันสุดท้าย มีผู้เข้าร่วมการสอบซึงมีทั้งพระสังฆาธิการและพระเถระหลายรูปเข้าร่วมในการสอบในครั้งนี้โดยมี พระเทพพุธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และพระสังฆาธิการจ.ขอนแก่น พระคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี
Read more...
 
นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ออกค่ายจิตอาสา ที่ ร.ร.บ้านเด่นชาติ อุตรดิตถ์
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้นำนักศึกษาชั้นปี 4 ออกบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา 10วัน ณ.โรงเรียนบ้านเด่นชาติ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ พร้อมกับ อาจารย์ประจำหลักสูตร นำโดย ศ,ดร.ไพโรจน์ บัวสุข อาจารย์ดร.ธนากร ชูสุขเสริม โดยมีคณะครูนำโดยนายปณิธาน ศรีศุภาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นชาติ ทำการต้อนรับ  และได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาโรงเรียน

Read more...
 
"ภาพชินตา" ของบ้านหลังเล็กที่อบอุ่น โดย รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


ภาพชินตาวันนี้และวันก่อนๆ ณ มมร.อส.มมร.วิทยาเขตอีสาน (มมร.อส.)เป็นวิทยาเขตเล็กๆแห่งหนึ่ง#มมร.อส.มีบุคลากรและนักศึกษา รวม840 รูป/คน มมร.อส.มีนักการภารโรงและแม่บ้าน 2-3 คน แต่ มมร.อส.มีบุคลากรที่เป็นผู้ช่วยนักการภารโรงไดัทุกคน การที่จะได้เห็นผู้บริหารหรืออาจารย์ระดับ รศ.ดร. ผศ.ดร. หรือ อาจารย์ประจำหลักสูตรต่าง ๆ ช่วยกันทำงานแบบไม่ถือตนตัวตามภาพนั้นเสมือน มมร.อส.คือบ้านเรือนของตน มีที่นี่ที่ มมร.อส. ซึ่งเป็นภาพชินตาของพวกเรามานมนานแล้ว #ขออนุโมทนา
 
Read more...
 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 8 of 207

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project


 

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC